Контакти


Крис Фешън Индъстрийс АД

 

Адрес град Ловеч
Северна индустриална зона
бул. Освобождение 7

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон + 359 68 604292

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Факс + 359 68 604293

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Поща krisfashion@krisfashion-industries.com

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Изпълнителен Директор Радина Банкова r.bankova@kris-fashion.com
Мениджър производство Валентин Вътев v.vatev@kris-fashion.com
Координатор Производство – поръчки и материали Наталия Стефанова n.stefanova@kris-fashion.com
Експерт логистика Геновева Семова g.semova@kris-fashion.com
Главен счетоводител Теодора Нечева krisfashion@krisfashion-industries.com
Отдел Човешки ресурси / HR и отговорник по качеството – ISO 9001:2015 Теменуга Иванова t.ivanova@kirs-fashion.com
Отдел резервни части и отговорник по опазване на околната среда – ISO 14001:2015 Илиян Илиев