Организация

Организацията на производството е структурирана в класифицирани работни среди.

 

I. Плетачен цех

Оборудването с което разполагаме е модерни , компютърно управляеми линейни плетачни машини марка STOLL – Германия.
Изготвянето на програмите за плетене се извършва от високо квалифицирани компютърни специалисти, които са и добре запознати с техниките на плетене и моделиране на плетива. Използваните компютри и софтуер са последно поколение на производство.

II. Кроячно отделение

Внедрено в производството е висок клас модерно кроячно, конфекционно и гладачно оборудване.

III. Конфекционно отделение

Разполагаме и с добре структурирана, оборудвана и организирана линия за кроене, ушиване и гладене на изделия от кръгло плетен трикотаж, като в тази линия шием и висококачествени изделия от 100% естествена коприна и 100% естествена вискоза и техните смеси.

IV. Гладачно отделение

Фирмата извършва и услуги по пране и омекотяване на изделията, бродерия и трансферна щампа.

V. Конструкция, конфекция и финиш

Изделията се доразвиват и довършват в готов вид от отлични специалисти в областта на конструкцията, конфекцията и финиша.

VI. Контрол на качеството

В отдела по Контрол на качеството също работят високо квалифицирани специалисти, които контролират 100% от произведената продукция и се грижат за високото качество, както и за съответствието със стандартите и изискванията на нашите клиенти.
Ръководството на фирмата влага усилия и поддържа високи стандарти по отношение на условията на труд и работна среда, както и на заплащане.