Сертификати

Сертификат за управление на качеството

Удостоверение от IQNet – Rina 1861

Компанията притежава серификат по ISO 9001:2015 за управление на качеството. Гарантиран стандарт на качеството за произвежданата продукция.

Изтегляне на Сертификат за управление на качеството

_____________________________________________________________________________________________________________________

Сертификат за управление по отношение на околната среда

Удостоверение от IQNet – Rina 1861

Компанията притежава серификат по ISO14001: 2015 за управление по отношение на околната среда. Стандарт в индустриалното производство.

Важен приоритет за нас е да  произвеждаме и сортираме всички отпадъчни продукти от производството и да организираме тяхната последваща употреба.
Създали сме организация за проследяване на произвежданите единици във всеки един момент, с което да гарантираме контрола по качеството на изделията.

Изтегляне на Сертификат за управление по отношение на околната среда

_____________________________________________________________________________________________________________________

Грамота за постигнати високи резултати

Отличие от Workplace Conditions Assessment – Intertek

Фирмата е отличена с грамота за постигнати високи резултати съгласно международните критерии за Корпоративна социална отговорност от лицензираната одиторкса фирма Интертек.

Изтегляне на Грамота за постигнати високи резултати

_____________________________________________________________________________________________________________________

Политика по качеството и околната среда

Управлението на качеството и околната среда, в съответствие с изискванията на международните стандарти БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015, е с първостепенно значение в цялостната дейност на „Крис Фешън Индъстрийс“ АД.

Политиката по управление на качеството и околната среда се съдържа и включва като неизменна част в цялостната политика на управление на дружеството и съответства на поставените от нас стратегически цели. Тя се реализира чрез изпълняване на целите, които се преразглеждат периодично и се актуализират при необходимост.

Изтегляне на Политика по качеството и околната среда

_____________________________________________________________________________________________________________________

Политика за защита на личните данни

Крис Фешън Индъстрийс АД като администратор на лични данни събира и обработва определена информация за физически лица. Тази информация може да се отнася до служители, управители, клиенти, доставчици, контрагенти, бизнес контакти и други физически лица с които администратора има връзка или иска да установи бизнес контакт.

Настоящата политика за защита на личните данни урежда как да бъдат събирани, обработвани и съхранявани личните данни, съобразно целите и в съответствие с нормативната база и законова уредба.

Изтегляне на Политика за защита на личните данни

_____________________________________________________________________________________________________________________

Удостоверение от Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018

В знак на признателност за оказаната подкрепа и съдействие при подготовката и провеждането на първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз.

Изтегляне на Удостоверение от Министерството

_____________________________________________________________________________________________________________________

Благодарствено писмо от Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018

Изразени благодарности за оказано съдействие, подкрепа и ангажираност в подготовката и провеждането на първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз.

Изтегляне на Благодарствено писмо от Министерството