Прием за обучение чрез работа

О Б Я В А

ЗА ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ)
ОТ „КРИС ФЕШЪН ИНДЪСТРИЙС” АД – гр. Ловеч

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ЗАВЪРШВАЩИ НАЧАЛНА СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ,

В резултат на проведените предварителни разговори с ръководството на ПГИТУ – Ловеч и острия недостиг на квалифицирани кадри в областта на текстилното производство

ЗАЯВЯВАМЕ

Желанието на фирмата през предстоящата учебна година в ПГИТУ – Ловеч да се реализира прием по следната специалност със съответния брой ученици:

ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО
(прием след VII клас) – ЧЕТИРИ УЧЕНИЦИ.

Ще подпомагаме дейността на гимназията в процесите на кандидатстване, за утвърждаване на план-приема и неговото реализиране.
След набиране на необходимия брой кандидат гимназисти и разкриването на паралелката ще подпишем с гимназията и трудов договор за провеждане на дуално обучение след 16 тодишна възраст.